22 Aralık 2014 Pazartesi

Shellde Boş Satırları Silmek

Bir dosyadaki boş satırları silmek ya da ekrana birşeyler basarken boş satrılardan kurtulmak için aşağıdaki sed ve grep komutları kullanılabilir:

$ sed '/^$/d' input.txt > output.txt

$ grep -v '^$' input.txt > output.txt

Hem grep hem sed  ^$ desenini boş satırları yakalamak için kullanıyor. Grep ile kullanılan -v seçeneği ise yakalanan satırları gözardı etmek için kullanılıyor.